در حال بارگذاری فایل ...
جستجو کنید...
موقتا قادر به دریافت سفارش نیستیم.

پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۰۰۰ تومان
پیتزا مخصوص سوجوک یک نفره

سوجوک، گوجه فرنگی، قارچ، پنیر پیتزا، مارگاریتا انتخابی

به سبد خرید افزوده شد!
۲۲۹,۰۰۰ تومان
پیتزا مخصوص سوجوک دو نفره

سوجوک، گوجه فرنگی، قارچ، پنیر پیتزا، مارگاریتا انتخابی

به سبد خرید افزوده شد!
۳۴۹,۰۰۰ تومان
پیتزا مخصوص سوجوک خانواده
سوجوک، گوجه فرنگی، قارچ، پنیر پیتزا، مارگاریتا انتخابی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۱۹,۰۰۰ تومان
پیتزا قارچ و مرغ یک نفره
مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، پنیر پیتزا
به سبد خرید افزوده شد!
۱۷۹,۰۰۰ تومان
پیتزا قارچ و مرغ دو نفره
مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، زیتون، ذرت، پنیر پیتزا
به سبد خرید افزوده شد!
۲۹۹,۰۰۰ تومان
پیتزا قارچ و مرغ خانواده
مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، زیتون، ذرت، پنیر پیتزا
به سبد خرید افزوده شد!
۱۳۹,۰۰۰ تومان
پیتزا قارچ و گوشت یک نفره

راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، پنیر پیتزا، گوشت چرخ شده

به سبد خرید افزوده شد!
۲۱۹,۰۰۰ تومان
پیتزا قارچ و گوشت دو نفره
راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، پنیر پیتزا، گوشت چرخ شده
به سبد خرید افزوده شد!
۳۵۹,۰۰۰ تومان
پیتزا قارچ و گوشت خانواده

راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، پنیر پیتزا، گوشت چرخ شده

به سبد خرید افزوده شد!
۱۳۹,۰۰۰ تومان
پیتزا تنورک یک نفره

پپرونی، مرغ، رست بیف، بوقلمون، زیتون، ذرت، قارچ، پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۲۰۹,۰۰۰ تومان
پیتزا تنورک دو نفره

پپرونی، مرغ، گوشت رست شده، بوقلمون، زیتون، ذرت، قارچ، پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۳۴۹,۰۰۰ تومان
پیتزا تنورک خانواده

پپرونی، مرغ، گوشت رست شده، بوقلمون، زیتون، ذرت، قارچ، پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۱۲۵,۰۰۰ تومان
پیتزا مک چیز یک نفره

پاستا، سیب زمینی، سس پنیر، پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۱۸۹,۰۰۰ تومان
پیتزا مک چیز دو نفره
پاستا، سیب زمینی، سس پنیر، پنیر پیتزا
به سبد خرید افزوده شد!
۲۹۵,۰۰۰ تومان
پیتزا مک چیز خانواده

پاستا، سیب زمینی، سس پنیر، پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۰۰۰ تومان
پیتزا سیر و استیک یک نفره
استیک راسته گوساله، سس مخصوص، سس سیر، ریحان، زیتون پنیر پیتزا
به سبد خرید افزوده شد!
۲۲۹,۰۰۰ تومان
پیتزا سیر و استیک دو نفره
استیک راسته گوساله.سس مخصوص.سس سیر.ریحان.زیتون پنیر پیتزا
به سبد خرید افزوده شد!
۳۶۹,۰۰۰ تومان
پیتزا سیر و استیک خانواده

استیک راسته گوساله.سس مخصوص.سس سیر.ریحان.زیتون پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۱۱۹,۰۰۰ تومان
پیتزا پپرونی یک نفره
پپرونی، پنیر، زیتون
به سبد خرید افزوده شد!
۱۶۹,۰۰۰ تومان
پیتزا پپرونی دو نفره
پپرونی، پنیر، زیتون
به سبد خرید افزوده شد!
۲۴۹,۰۰۰ تومان
پیتزا پپرونی خانواده
پپرونی، پنیر، زیتون
به سبد خرید افزوده شد!
۹۹,۰۰۰ تومان
پیتزا سبزیجات یک نفره

ذرت، فلفل دلمه ای، پیاز، نخود سبز

به سبد خرید افزوده شد!
۱۳۹,۰۰۰ تومان
پیتزا سبزیجات دو نفره
ذرت، فلفل دلمه ای، پیاز، نخود سبز
به سبد خرید افزوده شد!
۱۸۹,۰۰۰ تومان
پیتزا سبزیجات خانواده
ذرت، فلفل دلمه ای، پیاز، نخود سبز
به سبد خرید افزوده شد!
۱۳۵,۰۰۰ تومان
پیتزا میکس ژامبون مرغ و گوشت یک نفره
به سبد خرید افزوده شد!
۲۱۹,۰۰۰ تومان
پیتزا میکس ژامبون مرغ و گوشت دو نفره
به سبد خرید افزوده شد!
۳۴۹,۰۰۰ تومان
پیتزا میکس ژامبون مرغ و گوشت خانواده
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اوستا فخری می‌باشد.
طراحی سایت باویترین
ویترین